PRAVNA OBAVIJEST

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA STRANICE

Uvodne napomene:
Ovaj portal (u daljnjem tekstu "Portal") namijenjen je osobnom informiranju posjetitelja. Pristup i korištenje Portala podložni su ovim "Općim uvjetima" koji su detaljno opisani u nastavku, kao i primjenljivim zakonima i/ili propisima. Za spajanje i pristup ovom Portalu podrazumijeva se da posjetitelj u cijelosti prihvaća, bez ograda, sve odredbe ovih Općih uvjeta.

Vlasnik Portala zadržava pravo mijenjanja i ažuriranja, bez najave, ovih Općih uvjeta i svih elemenata, proizvoda ili usluga prikazanih na Portalu. Sve te promjene vrijede za posjetitelje koji moraju konzultirati ove Opće uvjete prilikom svakog spajanja i/ili opće uvjete na drugim portalima CITROËN Hrvatska povezanih s ovim portalom.

Vlasnik Portala prikazuje svoju djelatnost, kao i ponudu proizvoda i usluga, naročito preko poveznica kojima se posjetitelj preusmjerava na druge portale i internetske aplikacije CITROËN:

- Prezentacija ponuda novih vozila i dostavnih vozila, na portalu www.citroen.hr.
- Prezentacija zaliha novih vozila raspoloživih u pojedinim prodajnim mjestima, na portalu www.citroenprilika.hr.
- Prezentacija nacionalnih i lokalnih promocija novih vozila, uz napomenu da je pristup nacionalnim promocijama na stranicama www.citroenprilika.hr i da je za lokalne promocije koje se nalaze na portalu isključivo odgovorna tvrtka koja je vlasnik portala.
- Prezentacija usluga: Citroën Business, Citroën Financiranje i Ugovori o uslugama na portalu www.citroen.hr.
- Prezentacija rabljenih vozila, uz napomenu da je za prikazane zalihe rabljenih vozila isključivo odgovorna tvrtka koja je vlasnik portala, koji je samo smješten na stranicama CITROËN Hrvatska.
- Prezentacija naziva Citroën Select, Financiranje i mobilnih aplikacija na portalu www.citroen.hr.
- Prezentacija nacionalnih i lokalnih promocija za postprodaju, uz napomenu da je pristup nacionalnim promocijama na portalu www.citroen.hr i da je za lokalne promocije koje se nalaze na portalu isključivo odgovorna tvrtka koja je vlasnik portala.
- Prezentacija paketa usluga, pred tehničkog pregleda i Citroën eTouch na portalu www.citroen.hr.
- Prezentacija dodatne opreme na portalu www.citroen.hr.
- Prezentacija originalnih dijelova, standardne game, game Eurorepar, na portalu www.citroen.hr.

Korisnik se obavještava o sljedećem:
- za sve stranice portala za koje CITROËN Hrvatska pruža samo uslugu čuvanja (lokalne promocije i zalihe rabljenih vozila …), prodajno mjesto CITROËN, odnosno tvrtka koja je vlasnik portala, jedino je odgovorno za sadržaj i za ažuriranje svih svojih stranica.
- ako se na portalu nalazi poveznica prema nekom drugom portalu, korisnik mora pročitati navedene pravne napomene.

Članak 1: Objavljivanje i čuvanje podataka
Portal je izradio: #Tvrtka#
Temeljni kapital: #Temeljni kapital#
Br SIRET : Siret
Br. prodajnog mjesta: #Broj PDV#
Poslužitelj portala: PSA Peugeot Citroën 75, avenue de la Grande Armée 75016 PARIS

Članak 2: Prava intelektualnog vlasništva Vlasnik portala obavještava njegove korisnike da je velik broj elemenata portala:
1 - zaštićen zakonom o autorskom pravu: to se naročito odnosi na fotografije, članke, crteže, animacije, digitalne snimke u audio ili video formatu,... ;
2 - i/ili zaštićen zakonom o industrijskom dizajnu: to se naročito odnosi na modele vozila prikazanih na portalu3 - Zakonom o robnim markama zaštićeni su: prvenstveno marka "CITROËN", logotip "dvostruki ševron", potpis "CREATIVE TECHNOLOGIE", polufigurativna marka "PSA PEUGEOT CITROËN", kao i marke modela vozila prikazanih na Portalu. Tako zaštićeni elementi su vlasništvo Automobiles CITROËN, njegovih filijala ili trećih osoba koje su dopustile njihovo korištenje tvrtki koja je vlasnik Portala.

U tom smislu, svaka reprodukcija, prikazivanje, korištenje, prilagodba, preinaka, uključivanje, prijevod, prodaja, djelomično ili u cijelosti, u bilo kojem obliku, na bilo koji način i na bilo kakvom mediju (papirnatom, digitalnom, ...) marke "CITROËN", logotipa "dvostruki ševron", potpisa "CREATIVE TECHNOLOGIE", polufigurativne marke "PSA PEUGEOT CITROËN" i/ili marki modela vozila prikazanih na Portalu, su zabranjeni, bez prethodnog pismenog odobrenja Automobiles CITROËN, osim iznimki koje se zakonski dopuštaju člankom 122-5 Zakona o intelektualnom vlasništvu (što se naročito odnosi na privatno kopiranje), jer bi to bilo kazneno djelo kršenja autorskog prava i/ili dizajna i modela i/ili marke, koje se kažnjava zatvorskom kaznom od tri (3) godine i novčanom kaznom od tristo tisuća eura (300 000 €) u slučaju kršenja autorskih prava, odnosno zatvorskom kaznom od četiri (4) godine i novčanom kaznom od četiristo tisuća eura (400 000 €) u slučaju krivotvorenja marke. Marke i logotipi softvera prikazani na ovom Portalu su vlasništvo tvrtki koje ih eksploatiraju, i ne mogu se koristiti bez prethodnog pismenog odobrenja tih tvrtki. Te marke su uključene ali ne ograničavaju se nužno na svaki softver čiji naziv nije naveden u ovim Općim uvjetima.

Ovi softveri zaštićeni su autorskim pravom i pretpostavlja se zaključivanje ugovora o licenciji. Njihovo korištenje bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika je zabranjeno, jer bi se time kršila autorska prava.

Članak 3: Podaci o sadržaju Portala
Informacije i ilustracije na stranicama ovog Portala temelje se na tehničkim karakteristikama koje su vrijedile u trenutku stavljanja na Portal ili ažuriranja pojedinih stranica Portala. Prikazana oprema vozila na Portalu je serijska ili opcionalna, ovisno o verzijama. U okviru politike stalnog poboljšavanja proizvoda, naglašava se da proizvođač, Automobiles CITROËN, može u svakom trenutku promijeniti tehničke karakteristike, opremu, opcije i boje vozila. Osim toga, današnje tehnike reprodukcije ne omogućuju vjeran prikaz boja. Modeli i/ili verzije prikazani na ovom Portalu, njihova oprema, opcije i dodatna oprema su iz ponude koja se distribuira u europskom teritoriju Francuske. Oni se mogu razlikovati od zemlje do zemlje ili ne moraju biti dostupni u svim zemljama svijeta. Osim toga, navedene cijene su preporučene prodajne cijene u europskom teritoriju Francuske. Za cijene, ponude, promocije i slično odgovorno je samo prodajno mjesto koje je vlasnik portala.

Nova vozila na zalihama prikazana na ovom portalu su vozila iz portala www.citroenprilika.hr, u daljnjem tekstu "Citroën Prilika". Prema tome, molimo vas da pogledate pravne napomene koje su tamo navedene. Ta vozila prodaju samo tvrtke koje ih nude, pod svojom odgovornošću. Obraćamo vam pažnju na činjenicu da se samo potpisivanjem narudžbenice ili rezervacije u prodajnom mjestu omogućuje stvarna prodaja odnosno rezervacija vozila.

Rabljena vozila prikazana na ovom portalu su vozila iz prodajnog mjesta mreže CITROËN Hrvatska, koji je vlasnik portala, što se vidi po navedenim podacima. Korisniku se naglašava da CITROËN Hrvatska samo čuva stranice na kojima se prezentiraju zalihe rabljenih vozila prodajnih mjesta. Prema tome, on nije odgovoran za sadržaj tih stranica. Tvrtka koja je vlasnik portala odgovorna je za sadržaj i ažuriranje svih stranica na kojima se prezentiraju njezine zalihe, što se naročito odnosi na prikaz vozila i cijena. U tom okviru, korisnik se obavještava da su slike rabljenih vozila samo okvirne i da one ne odgovaraju nužno točnoj verziji pojedinog rabljenog vozila. Kako se portal svakodnevno automatski ažurira, postoji mogućnost da se neko rabljeno vozilo koje je već tijekom dana rezervirano za narudžbu kupca još vidi na portalu, do narednog ažuriranja. Zato se korisnik mora obratiti prodajnom mjestu, tvrtki koja je vlasnik portala, kako bi saznao je li određeno rabljeno vozilo još raspoloživo. Rabljena vozila prodaju samo tvrtke koje ih nude, pod svojom odgovornošću. Obraćamo pažnju korisnika da se samo potpisivanjem narudžbenice ili rezervacije u prodajnom mjestu koje je vlasnik portala omogućuje stvarna prodaja odnosno rezervacija vozila.

Usluge prikazane na ovom portalu su usluge koje mogu ponuditi članovi mreže CITROËN Hrvatska koji u tome sudjeluju. Što se tiče rezervnih dijelova i dodatne opreme, navedene cijene su okvirne i ne uključuju ugradnju, osim za pakete usluge s uključenom ugradnjom. Paketi usluge vrijede samo u navedenom razdoblju.

Dodatna oprema prikazana na ovom Portalu preuzeta je iz portala www.citroen.hr (u daljnjem tekstu "Citroën Dodatna oprema". Prema tome, pozivamo vas da pogledate pravne napomene koje su na njemu navedene. Tu dodatnu opremu prodaju samo tvrtke koje je nude, pod svojom odgovornošću. Općenito podsjećamo da ako Portal upućuje na neki drugi portal, korisnik bi morao konzultirati pravne napomene koje su na njemu navedene.
Prodajna mreža CITROËN Hrvatska na raspolaganju vam je za sva pitanja vezana uz proizvode i usluge prikazane na tim portalima.
Podsjećamo vas da je vlasnik portala član prodajne mreže CITROËN Hrvatska, i da je riječ o neovisnom trgovcu koji slobodno može određivati svoje cijene i odlučivati o sudjelovanju ili nesudjelovanju u akcijama koje nudi CITROËN Hrvatska (uključujući i pakete usluge) i da je on jedini odgovoran za podatke prikazane na tom portalu.

Članak 4: Nominativni podaci Za posjećivanje portala korisnik ne mora otkriti svoje ime ili bilo koji drugi osobni podatak.
Međutim, korisnik portala obavještava se:
1) da je uzimanje njegovih osobnih podataka potrebno za davanje odgovora na njegove zahtjeve i/ili za dogovaranje termina za sastanak i eventualno slanje podataka u elektroničkom obliku;
2) njegovi osobni podaci mogu koristiti i u okviru komercijalnih ili marketinških akcija ili da se mogu koristiti kao osnova za studije i analize.

U skladu s odredbama zakona, vlasnik portala obavezuje se:
• da osobne podatke posjetitelja neće koristiti u druge svrhe osim onih koje su strogo opisane u tim odredbama;
• da neće izvršavati obrade suprotne svrhama opisane u tim odredbama, i da neće objavljivati, davati ili prenositi podatke o posjetitelju trećim osobama, bez njegove prethodne suglasnosti;
• da neće čuvati osobne podatke posjetitelja duže od potrebnog vremena za svrhu za koju su prikupljeni i/ili obrađeni.

Članak 5: "Cookies" Oznake (cookies) su informatičke datoteke u tekstualnom formatu, koje se spremaju u računalu posjetitelja iz Web servera prilikom posjete nekih internetskih stranica. Korisnik se obavještava da je u portal Citroën Prilika uveden sustav oznaka (cookies), kako bi mu se olakšalo kretanje na portalu i kako bi mu se davali personalizirani podaci nakon što ga portal identificira pomoću oznaka. Njima se koristi samo portal Citroën Car Store, isključivo radi izrade statistika posjeta stranicama i kako posjetitelj ne bi dobivao iste podatke koje je već dobio. Oznake (cookies) ne sadrže podatke o imenima korisnika.
Korisnik može isključiti slanje oznaka (cookies) u parametrima internetskog preglednika (izbornik "alati" u traci zadataka).

Članak 6: Hiperlink
Za postavljanje hiperlinka poveznice prema tom portalu potrebno je prethodno pismeno odobrenje CITROËN Hrvatska. Naglašava se da se CITROËN Hrvatska nikako ne može smatrati odgovornim za sadržaj ni za proizvode ili usluge koje se nude na stranicama s hipertekstualnim ili bilo kojim drugim poveznicama prema portalu koje nije odobrio CITROËN Hrvatska.

Članak 7: Sigurnost
U korištenju tog portala obavezujete se da nećete napraviti ništa što bi moglo uzrokovati informatičke, funkcionalne ili bilo kakve druge kvarove koji bi štetno djelovali na rad portala ili bilo kojeg servera ili servisa kojima se pristupa preko portala. Naročito se obavezujete da ćete na prostor portala stavljati samo pouzdane i neštetne podatke, dokumente i datoteke, koji ne mogu utjecati na rad portala ili bilo kojeg servera ili servisa kojima se pristupa preko portala.

U korištenju portala ili bilo kojeg servera ili servisa kojima se pristupa preko portala, obavezujete se:
- da ćete poštivati važeće nacionalne i međunarodne zakone i propise, kao i prava trećih osoba,
- da nećete nanositi štetu imidžu grupe PSA Peugeot Citroën u bilo kojem smislu i obliku

Posebno jamčite tvrtki koja je vlasnik portala, kao i CITROËN Hrvatska i tvrtkama grupe PSA Peugeot Citroën da nitko treći neće pokretati nikakve postupke vezane uz sadržaj podataka koje biste stavljali u prostor portala, što se posebno odnosi na kršenje prava osobnosti, prava intelektualnog vlasništva, javnog reda, dobrih običaja, poštivanja privatnog života (prava na imidž, itd.) ili kaznenih odredbi važećih nacionalnih i/ili međunarodnih zakona.

U tom smislu, obavezujete se da ćete grupi PSA Peugeot Citroën nadoknaditi sve troškove zbog te činjenice, uključujući razumne honorare i troškove savjetnika naše tvrtke. Tvrtka koja je vlasnik Portala obavezuje se da će upotrijebiti sva sredstva potrebna za osiguravanje sigurnosti podataka koje joj stavljate na raspolaganje u prostoru Portala. Međutim, tvrtka koja je vlasnik Portala ne može jamčiti da neće biti presretanja poruka koje se šalju elektroničkim putem. Zato vas molimo, usprkos odredbama članka 4, da ne šaljete tim putem nepotrebne ili osjetljive osobne podatke.
Ako želite poslati takve podatke tvrtki koja je vlasnik Portala, obavezno ih šaljite poštom.

Članak 8: Ograničenje odgovornosti
Tvrtka koja je vlasnik Portala obavezuje se da će sve poduzeti, u granicama pravila posla, za osiguravanje rada Portala u optimalnim uvjetima.

Tvrtka koja je vlasnik Portala zadržava pravo, u svakom trenutku, na dopunjavanje, promjenu ili privremeni ili trajni prekid Portala, u cijelosti ili djelomično, o čemu nije dužna prethodno informirati posjetitelje. Tvrtka koja je vlasnik Portala ne može se smatrati odgovornom za "bagove" ili informatičke viruse.

Posjetitelji koriste taj Portal pod svojom odgovornošću, a tvrtka koja je vlasnik Portala ne može se smatrati odgovornom za izravne ili neizravne štete, što se posebno odnosi na materijalne štete, gubitke podataka ili programa, financijske štete, koje bi mogle nastati zbog korištenja tog Portala ili portala koji su s njim povezani.
Posjetitelji se također obavještavaju da se podaci na Portalu daju informativno i da oni ne obavezuju tvrtku koja je vlasnik Portala.
Obraćamo vam pažnju na činjenicu da neki proizvodi ili usluge prikazani na ovom Portalu mogu biti podložni posebnim propisima, čak i ograničenjima i/ili zabranama u nekim zemljama.

Članak 9 - Obustavljanje ili prekid pristupa portalu:
Tvrtka koja je vlasnik Portala može u svakom trenutku i bez obrazloženja ograničiti ili obustaviti, privremeno ili trajno, vaš pristup Portalu, naročito u slučaju:
- povrede ovih odredbi, uz zadržavanje svih drugih prava u korist naše tvrtke,
- tehničkih problema vezanih uz infrastrukturu za objavljivanje podataka na internetu i za rad Portala.

U slučaju trajnog prekida, obavezujete se da ćete odmah uništiti svaku kopiju našeg Portala i/ili njegovog sadržaja.

Članak 10: Primjenljivi zakon
Na ovaj internetski portal i na ove Opće uvjete primjenjuje se francusko pravo, a mjerodavan je tekst na francuskom jeziku.
Za svaki spor isključivo će biti nadležni sudovi u Parizu.