Nova vozila

Kredit

 

Citroën financiranje kredit- Krediti s promjenjivom kamatom stopom

- Krediti s fiksnom kamatnom stopom

- Krediti s uključenim osiguranjem u kredituPREDNOSTI

Jednostavna, brza i profesionalna usluga upravo je ono što nas odlikuje. - Niz financijskih usluga na jednom mjestu - Brzo odobrenje kredita - Individualno prilagođena ponudaIZNOS KREDITA

- Od 2.500 do 35.000 EUR za nova vozila

- Od 3.000 do 25.000 EUR za rabljena vozila

Mjesečni iznos kredita iskazuje se u EUR, a plaća se u kunama po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke. Traženi iznos kredita uvećava se za naknadu za obradu, a sveukupni iznos ne smije biti veći od maksimalnog dopuštenog iznosa kredita (vidi poglavlje KREDITNA SPOSOBNOST)TRAJANJE KREDITA I OBVEZAN PREDUJAM

Nova vozila:

- Od 12 do 60 mjeseci: predujam nije obvezan

- 72 mjeseca: 10% obvezan predujam

- 84 mjeseca: 15% obvezan predujamRabljena vozila:

- 12 – 36 mjeseci: 10% obvezan predujam

- 48 – 60 mjeseci: 15% obvezan predujam

- 72 mjeseca: 10% obvezan predujamKREDITNA SPOSOBNOST


Minimalna slobodna neto mjesečna primanja u visinI 2.400 HRK + mjesečni anuitet, s tim da visina anuiteta ne prelazi 50% od visine primanja.
PSC DALMACIJA d.o.o. PUT MOSTINA 12A

Gdje se nalazimo

Izračun rute