Nova vozila

Mikro kredit

 

Mikro kredit je oblik financiranja koje se može koristiti prilikom kupnje novog automobila za fizičke osobe.

Financiranje funkcionira na način da klijent većinu vrijednosti automobila plati gotovinom, a manji dio vrijednosti financira putem Mikro kredita.

Osim financiranja dijela vrijednosti samog automobila, Mikro kredit može biti povoljan način financiranja i više razine opreme ili ugovora o uslugama (produženo jamstvo ili održavanje).Moguće je financirati od 10.000 kn do 30.000 kn, na periode od 12, 18 ili 24 mjeseca.

Troškovi kamata su minimalni, bez troškova obrade i dodatnih troškova kao što je trošak javnog bilježnika.

Obzirom na manje iznose financiranja, te niske troškove kredita mjesečna rata za klijenta ne predstavlja visoko dodatno opterećenje na postojeća primanja.  Za više informacija vezano za ovaj oblik financiranja kod ovlaštenog distributera marke CITROËN.


PSC DALMACIJA d.o.o. PUT MOSTINA 12A

Gdje se nalazimo

Izračun rute