Rezervni dijelovi

Tvornički obnovljeni dijelovi

 

Tvornički obnovljeni dijelovi su dijelovi koji su obnovljeni strogim postupkom vraćanja u funkciju, od dijelova prikupljenih s vozila marke CITROËN nakon intervencija i popravka u ovlaštenoj Mreži.

Tvrtka Automobiles CITROËN aktivno sudjeluje u smanjivanju automobilskog otpada na način da prikuplja korištene dijelove radi ponovnog korištenja, te njihove reciklaže.


PSC DALMACIJA d.o.o. PUT MOSTINA 12A

Gdje se nalazimo

Izračun rute